Kontaktuppgifter institutionsledning vid IGP

Foto prefekt Karin Forsberb NilssonPrefekt:
Karin Forsberg Nilsson
018-471 4158
070-1679579
prefekt@igp.uu.se
Twitter:@ForsbergNilsson

Foto ställföreträdande prefekt Marie AllenStf. prefekt:
Marie Allen         
018-471 4803
070-8924444
stfprefekt@igp.uu.se
 

Foto biträdande prefekt med ansvar för rekryteringsfrågor Bo StenerlöwBitr. prefekt med ansvar
för rekryteringsfrågor:
Bo Stenerlöw
070 425 0549
bitrprefekt_
rekrytering@igp.uu.se

Foto biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning Claes WadeliusBitr. prefekt med ansvar
för forskarutbildning:
Claes Wadelius
018-471 4076
bitrprefekt_
forskarutbildning@igp.uu.se

Foto studierektor grundutbildning Nils-Erik HeldinStudierektor
grundutbildning
Nils-Erik Heldin
018-471 4679
studierektorGU@igp.uu.se
 

Foto administrativ chef, ekonomi Birgitta GustafssonAdministrativ chef, ekonomi:
Birgitta Gustafsson
018-471 5029
administrativchef-ekonomi@igp.uu.seAdministrativ chef, HR:
Camilla Nilsson
018-471 5034
administrativchef-HR@igp.uu.se
 

Ytterligare kontaktuppgifter och grupper med särskilda ansvarsområden

Institutionsstyrelsen vid IGP

Ordinarie ledamöter

Prefekt:                                       Karin Forsberg Nilsson
Lärare, forskare:                          Niklas Dahl
                                                   Åsa Johansson
                                                   Masood Kamali-Moghaddam
                                                   Tobias Sjöblom
Teknisk/administrativ personal:    Elin Ekberg
Forskarstuderande:                     Julia Höglund
Grundutbildningsrepresentanter:  Wanwisa Singthongthat                      

Suppleanter

Lärare, forskare:                           Gunilla Enblad
                                                    Sven Nelander
                                                    Vladimir Tolmachev
                                                    Lene Uhrbom
Teknisk/administrativ personal:     Per-Henrik Edqvist
Forskarstuderande:                      Marcus Danielsson
Grundutbildningsrepresentant:      Vakant

Adjungerade

Stf. prefekt:                                          Marie Allen
Bitr. prefekt forskarutbildningsfrågor:    Claes Wadelius
Bitr. prefekt rekryteringsfrågor:              Bo Stenerlöw
Studierektor för grundutbildningen:       Nils-Erik Heldin
Representanter för
Akadmiska sjukhusets FoUU-råd:        Bo Nilsson, Gunilla Enblad
Anvarig för gemensam utrustning:        Linda Holmfeldt
Administrativ chef, ekonomi:                Birgitta Gustafsson
Administrativ chef, HR:                        Camilla Nilsson
Kommunikationsansvarig:                    Kerstin Henriksson
Sekreterare:                                         Pia Frölén