Kontaktuppgifter institutionsledning vid IGP

foto prefekt Tobias SjöblomPrefekt:
Tobias Sjöblom
018-471 5036
070-1679039
prefekt@igp.uu.se
 

Foto ställföreträdande prefekt Marie AllenStf. prefekt:
Marie Allen         
018-471 4803
070-8924444
stfprefekt@igp.uu.se
 

Foto biträdande prefekt med ansvar för rekryteringsfrågor Bo StenerlöwBitr. prefekt med ansvar
för rekryteringsfrågor:
Bo Stenerlöw
070 425 0549
bitrprefekt_
rekrytering@igp.uu.se

Foto biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildning Claes WadeliusBitr. prefekt med ansvar
för forskarutbildning:
Claes Wadelius
018-471 4076
bitrprefekt_
forskarutbildning@igp.uu.se

Foto studierektor grundutbildning Nils-Erik HeldinStudierektor
grundutbildning
Nils-Erik Heldin
018-471 4679
studierektorGU@igp.uu.se
 

Administrativ chef, ekonomi:
Erik Chvojka, 018-471 5052, administrativchef-ekonomi@igp.uu.se

Administrativ chef, HR:
Camilla Nilsson, 018-471 5034, administrativchef-HR@igp.uu.se

Ytterligare kontaktuppgifter och grupper med särskilda ansvarsområden
 


Institutionsstyrelsen vid IGP

Ordinarie ledamöter

Prefekt:                                       Tobias Sjöblom
Lärare, forskare:                          Lena Claesson-Welsh
                                                   Niklas Dahl
                                                   Masood Kamali-Moghaddam
                                                   Peetra Magnusson
                                                   Fredrik Swartling          
Teknisk/administrativ personal:    Elin Ekberg
Forskarstuderande:                     Nils Olofsson
Grundutbildningsrepresentanter: Vakant
                                                   Vakant   

Suppleanter

Lärare, forskare:                           Gunilla Enblad
                                                     Åsa Johansson
                                                    Cecilia Lindskog Bergström
                                                    Sven Nelander
                                                    Vladimir Tolmachev
Teknisk/administrativ personal:     Per-Henrik Edqvist
Forskarstuderande:                      Hanna Berglund
Grundutbildningsrepresentant:      Vakant

Adjungerade

Stf. prefekt:                                          Marie Allen
Bitr. prefekt forskarutbildningsfrågor:    Claes Wadelius
Bitr. prefekt rekryteringsfrågor:              Bo Stenerlöw
Studierektor för grundutbildningen:       Nils-Erik Heldin
Representanter för
Akadmiska sjukhuset:                          Patrick Micke, Gunilla Enblad
Anvarig för gemensam utrustning:        Daniel Fürth
Administrativ chef, ekonomi:                Erik Chvojka
Administrativ chef, HR:                        Camilla Nilsson
Samordnare, ledningsstöd:                  Camilla Amft
Kommunikationsansvarig:                    Kerstin Henriksson

Senast uppdaterad: 2023-04-17