Kontaktuppgifter institutionsledning vid IGP

foto prefekt Tobias SjöblomPrefekt:
Tobias Sjöblom
018-471 5036
070-1679039
prefekt@igp.uu.se
 

porträtt Malin LagerströmStf. prefekt:
Malin Lagerström       
018-471 4513
stfprefekt@igp.uu.se

 

Foto biträdande prefekt med ansvar för rekryteringsfrågor Bo StenerlöwBitr. prefekt med ansvar
för rekryteringsfrågor:
Bo Stenerlöw
070 425 0549
bitrprefekt_
rekrytering@igp.uu.se

Porträtt Lene UhrbomBitr. prefekt med ansvar
för forskarutbildning:
Lene Uhrbom
018-471 5063
bitrprefekt_
forskarutbildning@igp.uu.se

Porträtt Helen Jernberg WiklundBitr. prefekt med ansvar
för grundutbildning
Helena Jernberg Wiklund
018-471 4812
studierektorGU@igp.uu.se
 

Porträtt Henrik RingStudierektor:
Henrik Ring
018-471 4356
studierektorGU@igp.uu.se
 


Administrativ chef, ekonomi:
Erik Chvojka, 018-471 5052, administrativchef-ekonomi@igp.uu.se

Administrativ chef, HR:
Camilla Nilsson, 018-471 5034, administrativchef-HR@igp.uu.se

Ytterligare kontaktuppgifter och grupper med särskilda ansvarsområden
 


Institutionsstyrelsen vid IGP

Ordinarie ledamöter

Prefekt:                                       Tobias Sjöblom
Lärare, forskare:                          Lars Feuk
                                                   Åsa Johansson
                                                   Masood Kamali-Moghaddam
                                                   Peetra Magnusson
                                                   Lene Uhrbom   
Teknisk/administrativ personal:    Cecilia Lundin
Forskarstuderande:                     Nils Olofsson
Grundutbildningsrepresentanter: Vakant
                                                   Vakant   

Suppleanter

Lärare, forskare:                           Daniel Fürth
                                                    Kaska Koltowska
                                                    Gustav Ullenhag
                                                    Anzhelika Vorobyeva
                                                    Xiaonan Zhang
Teknisk/administrativ personal:     Susanne Hellstedt Kerje
Forskarstuderande:                      Hanna Berglund
Grundutbildningsrepresentant:      Vakant

Adjungerade

Stf. prefekt:                                          Malin Lagerström
Bitr. prefekt forskarutbildningsfrågor:    Lene Uhrbom
Bitr. prefekt rekryteringsfrågor:             Bo Stenerlöw
Bitr. prefekt grundutbildning:                Helena Jernberg Wiklund
Representanter för
Akadmiska sjukhuset:                          Olivera Casar-Borota, Gunilla Enblad
Anvarig för gemensam utrustning:        Daniel Fürth
Administrativ chef, ekonomi:                Erik Chvojka
Administrativ chef, HR:                        Camilla Nilsson
Samordnare, ledningsstöd:                  Camilla Amft
Kommunikationsansvarig:                    Kerstin Henriksson

Senast uppdaterad: 2023-12-13