Kontaktpersoner

Ledning

Prefekt: Tobias Sjöblom, prefekt@igp.uu.se, 018-471 5036, 070-1679039

Ställföreträdande prefekt: Malin Lagerström, stfprefekt@igp.uu.se, 471 4513

Institutionsstyrelse

Biträdande prefekter

Rekryteringsärenden: Bo Stenerlöw, bitrprefekt_rekrytering@igp.uu.se, 070 425 0549
Forskarutbildningsfrågor: Lene Uhrbom, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se, 471 5063
Grundutbildning: Helena Jernberg Wiklund, studierektorGU@igp.uu.se, 471 4812

Studierektor grundutbildning

Henrik Ring, 471 4356, studierektorGU@igp.uu.se
 

Administration

Forskarutbildning

Administratörer:  Ulrica Bergström 471 4999, Ingela Hjertstrand 471 4439, phd-igp@uu.se

Forskarutbildningsgruppen (FUG)

Doktorandråd

Grundutbildning

Adminstratörer: Suzanne Ahlstav 471 4313, Veronica Alfredsson 471 4828, Magdalena Bus 471 4196,  Gunneli Ekberg 471 4625, Amanda Gräns 471 5387, Lisa Johansson  471 4472, Kristin Peisker 471 4594, Elinor Roos 471 3830, Johanna Söderlund 471 4669, Hanne De Maeyer (labbkoordinator) 471 4830 

HR & administration

Camilla Nilsson (administrativ chef HR) 471 5034, Elin Ekberg 471 4552, Rouba Gennaoui 471 4580, Annelie Johansson, Jessica Oscarsson 471 5051
hr@igp.uu.se

Katalogärenden

Rouba Gennaoui, 018-471 4580

Ekonomiadministration

administrativchef-ekonomi@igp.uu.se, Anna Andersson 471 4433, Alexander Bergstrand 471 4814, Erik Chvojka 471 5052, Jenny Djerf 471 3362, Archana Ganganaboina, Ebba Johansson, Cecilia Lundin 471 4221, Maria Lundström, Madeleine Saari Byström 018-471 4472, Annicha Siklo 471 4871,  Anna-Maria Ullbors 471 4257, Per Westlund 472 4829

Avtal

avtal@igp.uu.se

Webb

Kerstin Henriksson, 471 4432

Ledningsstöd

Camilla Amft
 

Gruppen för lika villkor

Lars Feuk (ordförande), Nils-Erik Heldin, Camilla Nilsson, Marco Cavalli, Beatriz Pereira, Elin Ekberg, Elin Sjöberg Hägerstrand och Liza Löf.

Arbetsmiljögrupp

Lars Forsberg (ordförande), Henrik Ortsäter (Intendent Rudbecklab), Daniel Skogehall (Intendent BMC), Nina Williams, Camilla Nilsson, Borbala Katona, Emeli Hermansson, Jessica Oscarsson, Tabassom Mohajer och Camilla Amft.

Skyddsombud: Borbala Katona, Nina Williams
 

Lokaler

Kontaktperson: Camilla Nilsson
Lokalgruppens mejladress: igp-lokalgrupp@igp.uu.se

OBS! Behov av lokaler anmäls på webbsidan Anmälan av lokalbehov
 

Rudbecklab – intendentur

Intendent: Henrik Ortsäter, 471 4813

Rudbeckföreståndare: Peetra Magnusson, 072-3888418

Receptionen: receptionen@rudbeck.uu.se

Dataavdelning, 471 4807, helpdesk@rudbeck.uu.se

Disk- och steriliseringsavdelning: tel. 070-425 0966, 018-471 4862,
e-post: diskavdelning@rudbeck.uu.se

Vaktmästeri: tel. 070-425 0276, 070-425 0810,
e-post: vaktmasteri@rudbeck.uu.se
 

BMC – intendentur

Intendent: Erik Bolund (tf), 073-469 77 86, intendent-bmc@uu.se

Kontaktuppgifter BMC

Personal BMC-intendenturen

Senast uppdaterad: 2023-12-19