Lika villkor vid IGP

Illustration med stiliserade människor i olika färger

Vid IGP accepteras ingen diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En arbetsgrupp vid institutionen har som uppgift att aktivt arbeta förebyggande och främjande för att inom IGP motverka diskriminering.

Vem kan kontaktas?

Har du varit/är du utsatt eller vet du någon annan som är utsatt för diskriminering?

Kontakta IGP:s Lika villkorsombud (likavillkor@igp.uu.se) för stöd, hjälp eller om du har frågor. Du kan även se nedan vilka som är medlemmar i Lika Villkor-gruppen och deras kontaktinformation.

Du kan även kontakta:


Lika villkor-gruppens sammansättning och arbete

Gruppens sammansättning och tillsättning av nya medlemmar, samt en övergripande beskrivning av gruppens arbete finns beskrivet i Styrdokument Lika villkorsgruppen i Medarbetarportalen.
 

IGP:s grupp för lika villkor:

Lars Feuk, (lika villkorsombud), Nils-Erik Heldin (studierektorGU@igp.uu.se), Camilla Nilsson (administrativchef-HR@igp.uu.se), Marco Cavalli, Beatriz Pereira, Elin Ekberg, Elin Sjöberg Hägerstrand och Liza Löf.


Mer om lika villkorsarbetet vid IGP

Lika villkor vid IGP (pdf)

IGP:s handlingsplan vid sexuella eller könsbundna trakasserier vid IGP (word)

IGP:s lika villkorsplan 2019 (pdf)

Rapport, Lika villkorsenkät 2016 (pdf)
 


Information om lika villkor vid universitetet

I Medarbetarportalen finns bl.a. universitetets handlingsplan för lika villkor och universitetets föräldrapolicy

Senast uppdaterad: 2022-11-08