IGP:s organisation

IGP är en av de större institutionerna vid medicinska fakulteten, med en personalstyrka på cirka 500 personer. Forskningen är organiserad i områden med olika inriktningar men med ett mycket aktivt utbyte mellan forskargrupperna. Vi utbildar studenter på flera program och kurser inom medicin och naturvetenskap. Undervisningen administreras av studierektor och kursadministratörer. Den löpande verksamheten inom ekonomi, personalärenden och forskarutbildning sköts av administrativ personal.

Organisationsschema med forskningsprogram, grundutbildningsorganisation och administration

Senast uppdaterad: 2024-01-15