New biomarker test improves diagnosis of ovarian cancer

2019-07-01

The majority of women who undergo surgery for suspected ovarian cancer do not have cancer. A novel blood test developed by Ulf Gyllensten’s research group, together with colleagues at Uppsala University and the Sahlgrenska Academy, at University of Gothenburg, now offers the possibility of more precise diagnostics without the need for surgery. This could lead to a reduction in unnecessary surgery and to earlier detection and treatment for affected women.

I studien har forskarna tagit fram ett biomarkörtest bestående av elva proteiner. Genom att analysera dessa proteiner i blodprov från patienter som uppvisat en avvikelse på ultraljud som gör att man misstänker cancer skulle vården säkrare kunna identifiera de kvinnor som inte har cancer.

Det nyutvecklade testet kommer att utvärderas i större skala med hjälp av prover som samlats in från samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen och Halland.

Testet har tagits fram i samarbete med företaget Olink Protemics AB och studien har nyligen publicerats i tidskriften Communications Biology.
 

Mer information:
Pressmeddelande Uppsala universitet
Artikel i Communications Biology
Ulf Gyllenstens forskning