Studera vid IGP

Vi medverkar i ett flertal program och kurser inom grundutbildningen och i fem masterprogram: Forensisk vetenskap, Molekylär medicinMedicinsk nuklidteknik, Innovativ medicin och Precisionsmedicine.

Grundutbildning vid IGP

Vi ansvarar för kurser inom läkarprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Dessutom deltar vi i undervisningen på andra kurser inom läkarprogrammet, utan att ha det direkta kursansvaret.

Studenter på olika utbildningsprogram har möjlighet att göra examens- eller projektarbeten hos oss. Bland annat tar vi emot studenter på läkarprogrammet som gör sina självständiga fördjupningsarbeten under termin 10-11. I Projektkatalogen presenteras projekt som för närvarande är tillgängliga.

Vi ger ett flertal fristående kurser, bland annat om molekylära mekanismer vid cancer, medicinsk genetik, immun-, gen- och cellterapi samt onkologisk vård. Institutionen är också programansvarig för tre masterprogram.

Forskarutbildning vid IGP

Vi har även en omfattande forskarutbildning. På sidorna om forskarutbildning finns bland annat information om hur man påbörjar en forskarutbildning och vad som ingår.

Senast uppdaterad: 2023-10-03