Utbildning vid IGP

Institutionen medverkar i ett flertal program och kurser inom grundutbildningen och i fyra masterprogram; forensisk vetenskap, molekylär medicin, medicinsk nuklidteknik och International Master in Innovative Medicine.

Vi kan också erbjuda möjligheter till examensarbete eller forskningsförberedande kurser inom grundutbildningen. Tillgängliga studentprojekt presenteras i Projektkatalogen.
 

Vi har även en omfattande forskarutbildning. På sidorna om forskarutbildning finns bland annat information om hur man påbörjar en forskarutbildning och vad som ingår.