Kontaktinformation för grundutbildningen vid IGP

Kurskansliet är beläget på Rudbecklaboratoriet. Vi har inga fasta besökstider utan har öppet under ordinarie kontorstid. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.

Besöksadress: Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, entréplan

KURSADMINISTRATION

Suzanne Ahlstav
Kursadministratör
Ansvarig för Biomedicinprogrammet och BMA-programmet
018-471 4313, suzanne.ahlstav@igp.uu.se

Magdalena Bus
Kurssamordnare
Ansvarig för Masterprogrammet Forensisk Vetenskap och Masterprogrammet Medicinsk Nuklidteknik 
magdalena.bus@igp.uu.se

Hanne De Maeyer
Forskningsingenjör/ labb koordinator Masterprogram och undervisning doktorander 
Föräldraledig 

Gunneli Ekberg
Kursadministratör
Ansvarig för Läkarprogrammet (T3, T11), Biomedicin programmet (T2)
Fristående kurser: Hjärnan I och II    
018-471 4625, gunneli.ekberg@igp.uu.se

Amanda Gräns
Kursadministratör
Ansvarig för Masterprogrammet i Molekylär Medicin
018-471 5387, amanda.grans@igp.uu.se

Lisa Johansson
Kursadministratör
Ansvarig för Läkarprogrammet (T4, T7, T11), Biomedicin programmet (T3)
Fristående kurs: Medicinsk fysik och teknik
018-471 4472, lisa.c.johansson@igp.uu.se

Kristin Peisker                                                                                                    Programsamordnare                                                                                                             Ansvarig för Masterprogrammet i Innovativ Medicin                                                            
018-471 4594, kristin.peisker@igp.uu.se

Johanna Söderlund 
Kursadministratör
Tjänstledig

Studierektor

Nils-Erik Heldin
Studierektor
018-471-4679, studierektorGU@igp.uu.se.

Nils-Erik Heldin är också kontaktperson vid IGP för studenter med barn och studenter med funktionsnedsättning.


Programansvariga

Anna Dimberg och Masood Kamali-Moghaddam
Programansvarig Masterprogrammet i Molekylär Medicin och Masterprogrammet i Innovativ medicin
mastermolmed@igp.uu.se

Marie Allen
Programansvarig Masterprogrammet i Forensisk Vetenskap
forvet@igp.uu.se

Bo Stenerlöw
Programansvarig Masterprogrammet i Medicinsk Nuklidteknik
mastermednuctech.igp@uu.se

Studievägledning

Carina Carlsson
Studievägledare Masterprogrammen Medicin
medmaster@uadm.uu.se
Kontor: BMC, A4:1
Boka tid

Studentservice, farmaci, medicin och vård
Kontor: BMC, A4:1
Boka tid

 

Senast uppdaterad: 2023-02-21