Kontaktinformation för grundutbildningen vid IGP

Kurskansliet är beläget på Rudbecklaboratoriet. Vi har inga fasta besökstider utan har öppet under ordinarie kontorstid. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.

Besöksadress: Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, entréplan

KURSADMINISTRATION

Suzanne Ahlstav
Kursadministratör
Ansvarig för Biomedicinprogrammet och BMA-programmet
018-471 4313, suzanne.ahlstav@igp.uu.se

Sofia Bodare
Programsamordnare
Tjänstledig

Hanne De Maeyer
Forskningsingenjör/ labb koordinator Masterprogram & Undervisning doktorander 
Föräldraledig 

Gunneli Ekberg
Kursadministratör
Ansvarig för Läkarprogrammet (T3, T11), Biomedicin programmet (T2)
Fristående kurser: Hjärnan I och II    
018-471 4625, gunneli.ekberg@igp.uu.se

Amanda Gräns
Kursadministratör
Ansvarig för Masterprogrammet i Forensisk Vetenskap
018-471 5387, amanda.grans@igp.uu.se

Lisa Johansson
Kursadministratör
Ansvarig för Läkarprogrammet
018-471 4472, lisa.c.johansson@igp.uu.se

Kristin Peisker                                                                                                     
Kurssamordnare                                                                                                                  
Ansvarig för Masterprogrammet i Innovativ Medicin                                                                
018-471 4594, kristin.peisker@igp.uu.se

Madeleine Saari Byström 
Kursadministratör 
Ansvarig för Läkarprogammet och Masterprogrammet i Medicinsk Nuklidteknik   
Mobil: +46 70 4250269 eller 018 471 4931, madeleine.saari.bystrom@igp.uu.se

Johanna Söderlund 
Kursadministratör
Ansvarig för Masterprogrammet i Molekylär Medicin
018-471 4669, johanna.soderlund@igp.uu.se

Studierektor

Nils-Erik Heldin
Studierektor
018-471-4679, studierektorGU@igp.uu.se.

Nils-Erik Heldin är också kontaktperson vid IGP för studenter med barn och studenter med funktionsnedsättning.


Programansvariga

Lena Åslund
Programansvarig Masterprogrammet i Molekylär Medicin och Masterprogrammet i Innovativ medicin
mastermolmed@igp.uu.se

Marie Allen
Programansvarig Masterprogrammet i Forensisk Vetenskap
forvet@igp.uu.se

Bo Stenerlöw
Programansvarig Masterprogrammet i Medicinsk Nuklidteknik
mastermednuctech.igp@uu.se

Studievägledning

Carina Carlsson
Studievägledare Masterprogrammen Medicin
medmaster@uadm.uu.se
Kontor: BMC, A4:1
Boka tid

Studentservice, farmaci, medicin och vård
Kontor: BMC, A4:1
Boka tid

 

Senast uppdaterad: 2022-10-24