Kontaktinformation för grundutbildningen vid IGP

Kurskansliet är beläget på Rudbecklaboratoriet. Vi har inga fasta besökstider utan har öppet under ordinarie kontorstid. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.

Besöksadress: Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, entréplan

KURSADMINISTRATION

Sofia Bodare
Kurssamordnare 
018-471 3830, sofia.bodare@igp.uu.se

Kristin Peisker 
Kurssamordnare 
018-471 4594, kristin.peisker@igp.uu.se

Hanne de Maeyer
Forskningsingenjör
018-471 4487, hanne.demaeyer@igp.uu.se

Amanda Gräns
Kursadministratör
018-471 5387, amanda.grans@igp.uu.se

Madeleine Saari Byström 
Kursadministratör 
018-471 4472, madeleine.saari.bystrom@igp.uu.se

Johanna Söderlund 
Kursadministratör 
018-471 4669, johanna.soderlund@igp.uu.se

Louise Wåhlin,
Kursadministratör
018-471 4931, louise.wahlin@igp.uu.se

Studierektor

Nils-Erik Heldin
Utbildningsledare
018-471-4679, studierektorGU@igp.uu.se.

Nils-Erik Heldin är också kontaktperson vid IGP för studenter med barn och studenter med funktionshinder.


Programansvariga

Lena Åslund
Programansvarig Masterprogrammet i Molekylär Medicin och Masterprogrammet i Innovativ medicin
mastermolmed@igp.uu.se

Marie Allen
Programansvarig Masterprogrammet i Forensisk Vetenskap
forvet@igp.uu.se

Bo Stenerlöw
Programansvarig Masterprogrammet i Medicinsk Nuklidteknik
mastermednucl@igp.uu.se

Studievägledning

Carina Carlsson
Studievägledare Masterprogrammen Medicin
medmaster@uadm.uu.se
Kontor: BMC, A4:1
Boka tid

Studentservice, farmaci, medicin och vård
Kontor: BMC, A4:1
Boka tid