Forskarutbildning vid IGP

Vid IGP finns cirka 100 forskarstuderande, med verksamhet inom alla forskningsprogram. Här kan du hitta information om vad som gäller för forskarutbildningen hos oss.

En forskarutbildning ska avslutas med licentiatexamen eller doktorsexamen. För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, vilket motsvarar cirka två års studier, och för doktorsexamen minst 240 högskolepoäng, det vill säga cirka fyra års studier. I forskarutbildningen ingår dels en teoretisk del, i form av kurser och andra teoretiska moment, dels själva avhandlingsarbetet. Vid IGP innebär avhandlingsarbetet oftast att man arbetar praktiskt i laboratoriet och presenterar sina resultat i vetenskapliga artiklar.

Mer information:
Vetenskapsområdets webbsidor om forskarutbildning
Om forskarutbildning på Studera.nu
 

Kurs- och teoridel     

Vid medicinska fakulteten ska kurs- och teoridelen av inom forskarutbildningen omfatta 30 högskolepoäng för doktorsexamen. För licentiatexamen omfattar kurs- och teoridelen 15 högskolepoäng.

Kursdelen består av 15 högskolepoäng, varav 8,5–11,5 högskolepoäng utgörs av obligatoriska kurser. Dessutom ges vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci flera valbara forskarutbildningskurser. Man kan också läsa kurser som ges av andra fakulteter eller lärosäten. I teoridelen kan du räkna in litteraturkurser, kongresser, seminarieserier, med mera.

Information om kurskraven för forskarutbildning vid medicinska fakulteten
Information om forskarutbildningskurser
 

Person som sitter vid dragskåp

Disputationer, halvtids- och licentiatseminarier vid IGP

Varje år disputerar 15 till 20 doktorander vid IGP och samma antal genomför sina halvtids- eller licentiatseminarier.

Senast uppdaterad: 2024-01-23