Disputationer, halvtids- och licentiatseminarier vid IGP

Varje år disputerar 15 till 20 doktorander vid IGP och samma antal genomför sina halvtids- eller licentiatseminarier.