Doktorandrådet vid IGP

Doktorandrådet består av doktorander som tillhör olika forskningsområden vid IGP. Vårt främsta mål är att representera doktoranderna, samt att ge information och vägvisning i frågor gällande doktorandstudier. Doktorandrådet är representerat på IGP:s styrelsemöten och FUG-möten.

Vi har även interna möten en gång i månaden som alla är välkomna att delta i. Om du vill vara med vid dessa möten, hör av dig till någon av våra ordförande.

Några av våra verksamheter är att informera om doktorandernas rättigheter och skyldigheter, organisera en årlig konferens för doktorander samt ordna sociala aktiviteter för att öka interaktionen med andra verksamma på institutionen.

Doktorandrådet är alltid i behov av nya medlemmar, tveka inte att höra av dig till oss om du vill vara en del av rådet!


Medlemmar i doktorandrådet

Medlemmar med särskilda uppdrag

Beatriz Pereira and Berta Garrido-Zabala – delat ordförandeskap

Beatriz Pereira – representant i IGP:s lika villkorsgrupp

Alessandra Vaccaro – representant i IGP:s lika villkorsgrupp (suuppleant)

Hanna Berglund – representant i IGP:s styrelse (suppleant)

Nils Olofsson – representant i IGP:s styrelse

Hanna Berglund – representant i FUG

Marle Kraft – representant i FUG (suppleant)

Daniel Schmitz – representant i MDR

Datum för doktorandrådsmöten

Alla medlemmar och e-post

Foto Alessandra VaccaroAlessandra Vaccaro,
alessandra.vaccaro@igp.uu.se

 

foto Beatriz PereiraBeatriz Pereira,
beatriz.pereira@igp.uu.se

 

Porträtt Berta Garrido-ZabalaBerta Garrido-Zabala,
berta.garrido-zabala@igp.uu.se

 

Foto Daniel SchmitzDaniel Schmitz,
daniel.schmitz@igp.uu.se

 

Porträtt Favour OnyeogaziriFavour Onyeogaziri
favour.onyeogaziri@igp.uu.seFoto Hanna BerglundHanna Berglund,
hanna.berglund@igp.uu.se

 

Porträtt Irem YildirimIrem Yildirim,
irem.yildirim@igp.uu.se

 

foto Marle KraftMarle Kraft,
marle.kraft@igp.uu.se

 

Porträtt Nils OlofssonNils Olofsson,
nils.olofsson@igp.uu.se

 

Foto patrik Nylund

Patrick Nylund,
patrick.nylund@igp.uu.se

 

Foto Tiarne van de WalleTiarne van de Walle,
tiarne.vandewalle@igp.uu.se

 

Senast uppdaterad: 2023-01-09