Forskarutbildningsgruppen vid IGP

Enligt vetenskapsområdets riktlinjer för forskarutbildning ska det finnas en forskarutbildningsgrupp vid alla institutioner. I forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IGP ingår Lene Uhrbom, Lars Feuk, Peter Nygren och Gunilla Enblad som lärarrepresentanter, Nils Olovsson, doktorandrepresentant, samt representant från forskarutbildningsadministrationen.

Gruppen har i uppdrag utvärdera anmälningar om att utlysa doktorandtjänster, ansökningar om att antas som doktorand vid IGP samt anmälningar om licentiatseminarier och disputationer.

Gruppens möten ligger en gång per månad och dokument och elektroniska formulär måste skickas in en vecka innan de planerade mötsesatumen (se nedan).

Senast uppdaterad: 2024-01-10