Forskarutbildningsgruppen vid IGP

Enligt vetenskapsområdets riktlinjer för forskarutbildning ska det finnas en forskarutbildningsgrupp vid alla institutioner. I forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IGP ingår Claes Wadelius, Lene Uhrbom, Peter Nygren och Gunilla Enblad som lärarrepresentanter, Hanna Berglund, doktorandrepresentant, samt representant från forskarutbildningsadministrationen.

Gruppen har i uppdrag utvärdera anmälningar om att utlysa doktorandtjänster, ansökningar om att antas som doktorand vid IGP samt anmälningar om licentiatseminarier och disputationer.

Senast uppdaterad: 2023-08-30