Kontaktinformation för forskarutbildningen vid IGP


Vill du veta mer om hur man blir doktorand och vad som gäller för forskarutbildningen vid IGP, kontakta phd-igp@uu.se eller Claes Wadelius, biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen vid IGP, bitrprefekt_forskarutbildning@igp.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-04-27