Doktoranders undervisning vid IGP

Studenter vid mikroskopAtt undervisa studenter på grundutbildningar är lärorikt och meriterande. Institutionen ger kurser på läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet, sjukgymnastprogrammet och programmet för biomedicinska analytiker. Vi medverkar också i naturvetar- och civilingenjörsprogrammen samt på fristående kurser. Doktoranderna vid IGP undervisar bland annat på kurser i patologi, medicinsk genetik och immunologi.

Kurser som ges av IGP