Masterprogrammet i Precisionsmedicin

Genrebild föreställandes svävande piller framför en skärm med ettor och nollor

Individanpassad sjukvård för framtiden

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tillfälle. Hur kan man skräddarsy behandlingen till patienter, och hur kommer det att se ut i framtiden? Masterprogrammet i precisionsmedicin ger dig teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i hur man genererar och analyserar storskaliga biologiska data för att diagnostisera patienter och möjliggöra en mer individanpassad behandling. Efter avslutad utbildning är du attraktiv för en bred arbetsmarknad både nationellt och internationellt inom region, industri eller för fortsatt forskarutbildning i akademin. 

Behörighet och ansökan

Masterprogammet i Molekylär Medicin

Bild på handskklädda fingrar som håller ett provrör

Framtidens sjukvård – dagens utbildning!

På masterprogrammet i molekylär medicin får du kunskap om molekylära mekanismer som orsakar sjukdomar. Du får även lära dig om de senaste teknikerna inom genomik, epigenomik och proteomik som används för att utveckla bättre metoder för diagnostik och behandling av sjukdomar. Allt detta kommer ha en avgörande roll i framtidens allt mer individanpassade sjukvård. Du kommer att befinna dig mitt i fronten inom molekylärmedicinsk forskning, där forskare, kliniker och industri från världsledande laboratorier deltar i undervisningen. Genom masterprogrammet i molekylär medicin får du en stark grund för forskning eller karriär inom industrin.

Behörighet och ansökan

En student berättar

Masterprogrammet i Forensisk Vetenskap

Bild med fingeravtryck och en test-tops

Nästa brottsutredning är din!

Vid de flesta brott som begås lämnas olika typer av spår. Spåren kan med en genetisk, kemisk eller toxikologisk analys ge avgörande bevisning i den vidare utredningen. De allt fler och mer avancerade metoderna för kriminaltekniska analyser gör forensisk vetenskap till ett växande område. Masterprogrammet i forensisk vetenskap ger dig kunskaper för forskning och arbete inom det forensiska området, men även inom många andra områden. 

Behörighet och ansökan

Artikel i KemivärldenBiotech

Masterprogrammet i Medicinsk Nuklidteknik

Bild som visar olika avbildningar av hjärnan

Visualisera framtiden!

Uppsala universitet är i dag världsledande inom användning av radioaktiva nuklider för medicinsk avbildning och cancerbehandling. Som student på masterprogrammet i medicinsk nuklidteknik kommer du lära dig om strategier för utveckling av nya metoder in vitro och in vivo (PET, SPECT) för forskning och klinisk användning. Programmet är en spetsutbildning som möter det ökade behovet av specialutbildade läkare, farmaceuter, sjuksköterskor, assistenter, fysiker, biologer och kemister.

Behörighet och ansökan

Masterprogrammet i Innovativ Medicin

Tillämpa din kunskap i praktiken!

Erasmus+ Masterprogrammet i Innovativ medicin (IMIM) är ett tvåårigt internationellt masterprogram med fokus på translationell medicin, innovation och entreprenörskap. IMIM är ett forskningsinriktat masterprogram, integrerat med undervisning från associerade företag och förbereder dig för en framtida global karriär inom tvärvetenskaplig och internationellt konkurrenskraftig akademisk forskning eller privat sektor.

Behörighet och ansökan

Våra kurser och program

Här nedan kan du hitta kurser och program som ges vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Du kan använda filtren för att göra ett urval. 

För information om vilka kurser som ges inom programmen så framgår det i program-länkarna ovan. 

Sök

Senast uppdaterad: 2023-10-03