Aktuellt

Kurs: Biobanker som resurs i biomedicinsk forskning

Den 9-13 februari 2015 arrangerar BBMRI.se tillsammans med KI en kurs om hur biobanker kan användas i biomedicinsk forskning. ...

...

Aktuella disputationer vid IGP

  • fredag, januari 16, 2015 09:15 B41, Biomedicalcenter, Husargatan 3, 75018, Uppsala Yan, Junhong DNA-Assisted Immunoassays for High-Performance Protein Analyses. Ladda ner fulltext Mer information

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Viktiga genetiska förändringar vid återfall av barnhjärntumörer kartlagda

Forskare från Storbritannien har i samarbete med Fredrik Swartling vid IGP visat vilka avgörande genetiska förändringar som ligger bakom återfall hos barn som drabbats av svåra hjärntumörer av typen medulloblastom.

Ny sekvenseringsmetod kan användas för klinisk diagnostik vid kronisk lymfatisk leukemi

Med hjälp av DNA-sekvensering är det idag möjligt att förbättra prognosbedömning och förutspå behandlingsvar för patienter med den vanligaste leukemiformen, kronisk lymfatisk leukemi. Nya resultat från IGP visar att den nya generationens sekvenseringsteknik kan ge minst lika tillförlitliga resultat som tidigare metoder. Den nya tekniken skulle därmed kunna användas rutinmässigt för diagnostik vid kronisk lymfatisk leukemi.

Nytt samband mellan rökning, förlust av Y-kromosomen och cancer

I en ny studie visar forskare vid IGP på ett samband mellan rökning och förlust av Y-kromosomen i blodceller. Resultaten publiceras i Science idag. Forskarna har tidigare visat att förlust av Y-kromosomen är kopplat till cancer. Eftersom det bara är män som har en Y kromosom kan fynden förklara varför rökning är en större riskfaktor för cancer hos män och i förlängningen även varför män i genomsnitt lever kortare än kvinnor.

Nyheter

Tre IGP-forskare får bidrag till barncancerforskning

Karin Forsberg Nilsson, Sven Nelander och Lene Uhrbom har beviljats bidrag i årets utlysning av forskningsmedel från Barncancerfonden.

Fredrik Swartling får ERC Starting Grant

Fredrik Swartling har tilldelats ett prestigefyllt ERC Starting Grant för projektet "Molecularly defined models of human childhood brain tumors".

HPA-projektet bland årets viktigaste forskningsnyheter enligt Dagens Medicin

Tidningen Dagens Medicin har listat de tio viktigaste forskningsnyheterna under 2014 och på tredje plats kommer HPA-projektets kartläggning av människans proteiner.