Aktuellt

Rektorsmottagning för internationella forskare, lärare och doktorander

Den 25 september välkomnar universitetsledningen nyanlända internationella forskare, lärare och doktorander. ...

...

Aktuella disputationer vid IGP

Foto entréer Rudbeck och BMC

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Genetik och livsstil påverkar biomarkörer för inflammation och cancer

I en ny studie publicerad i Nature Communications presenterar forskare från IGP för första gången en storskalig kartläggning av genetiska, kliniska och livsstilsrelaterade faktorers betydelse för proteinnivåer i blod. Resultaten visar att genetik och livsstil är avgörande för proteinnivåerna, vilket har stor betydelse för möjligheterna att kunna använda fler biomarkörer för att upptäcka sjukdomar.

Ny metod kan förbättra framtidens cancerdiagnostik

Forskare vid IGP har tagit fram en ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer. Metoden kan hjälpa oss att förstå utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik. Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.

Mutationsanalyser förbättrar riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi har ofta mycket olika prognos och sjukdomsförlopp. I ett europeiskt samarbete som letts från Uppsala och Thessaloniki i Grekland har forskarna studerat prover från den hittills största gruppen patienter och visat på betydelsen av specifika genmutationer för prognos. Resultaten kan bidra till förbättrad riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi.

Nyheter

Miljonbidrag för rekrytering av världsledande forskare till IGP

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Uppsala universitetet 145 miljoner kronor för att rekrytera den internationellt framstående forskaren Elisabetta Dejana. Hon kommer att vara verksam vid IGP där hon kommer att förstärka och komplettera den befintliga forskningen om blodkärl och blodkärlssjukdomar.

Bengt Westermark får H.M. Konungens medalj

Bengt Westermark har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina värdefulla insatser inom och för cancerforskningen.

HPA-projektet presenterat i tidskriften Nature

I en artikel som nyligen publicerats i Nature beskriver Caroline Kampf, Fredrik Pontén och andra HPA-forskare vad som görs inom HPA-projektet och vilka utmaningarna har varit.