Aktuellt

...

Anmälan till våra masterprogram HT14 öppnar igen den 15:e juli. Ansök via antagning.se!

  

Aktuella disputationer vid IGP

Foto entréer Rudbeck och BMC

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Mutationsanalyser förbättrar riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi har ofta mycket olika prognos och sjukdomsförlopp. I ett europeiskt samarbete som letts från Uppsala och Thessaloniki i Grekland har forskarna studerat prover från den hittills största gruppen patienter och visat på betydelsen av specifika genmutationer för prognos. Resultaten kan bidra till förbättrad riskbedömning vid kronisk lymfatisk leukemi.

Förlust av Y-kromosomen kan förklara mäns kortare livslängd och högre cancerrisk

Det är allmänt känt att den förväntade livslängden är kortare för män än för kvinnor. En ny studie som letts av forskare vid IGP visar på ett samband mellan förlust av Y-kromosomen i blodceller och både en kortare livslängd och högre dödlighet från cancer i andra organ.

Ny substans identifierad som dödar hjärntumörceller

Glioblastom är den allvarligaste formen av hjärntumör. Forskare vid IGP har tillsammans med forskare vid Karolinska institutet identifierat en substans som selektivt dödar glioblastomceller och som skulle kunna användas för att utveckla en ny behandling. Studien har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell.

Nyheter

Miljonbidrag för rekrytering av världsledande forskare till IGP

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Uppsala universitetet 145 miljoner kronor för att rekrytera den internationellt framstående forskaren Elisabetta Dejana. Hon kommer att vara verksam vid IGP där hon kommer att förstärka och komplettera den befintliga forskningen om blodkärl och blodkärlssjukdomar.

Bengt Westermark får H.M. Konungens medalj

Bengt Westermark har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för sina värdefulla insatser inom och för cancerforskningen.

HPA-projektet presenterat i tidskriften Nature

I en artikel som nyligen publicerats i Nature beskriver Caroline Kampf, Fredrik Pontén och andra HPA-forskare vad som görs inom HPA-projektet och vilka utmaningarna har varit.