Aktuellt

Rektorsmottagning för internationella forskare, lärare och doktorander

Den 25 september välkomnar universitetsledningen nyanlända internationella forskare, lärare och doktorander. ...

...

Aktuella disputationer vid IGP

Exteriörer BMC och Rudbecklab

Välkommen till IGP

Institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i klinisk immunologi, medicinsk och klinisk genetik, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med Akademiska sjukhusets avdelningar för klinisk genetik, klinisk patologi samt immunologi.
 

Klinisk genetik
Klinisk patologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nya forskningsresultat från IGP

Nya resultat avslöjar genetiska förändringar när vilda kaniner blev tama

I en stor internationell studie, med medverkande från IGP, har forskarna jämfört arvsmassan hos vilda och tama kaniner och funnit att gener som är inblandade utvecklingen av hjärnan och nervsystemet varit särskilt viktiga för kaninernas domesticering.

Genetik och livsstil påverkar biomarkörer för inflammation och cancer

I en ny studie publicerad i Nature Communications presenterar forskare från IGP för första gången en storskalig kartläggning av genetiska, kliniska och livsstilsrelaterade faktorers betydelse för proteinnivåer i blod. Resultaten visar att genetik och livsstil är avgörande för proteinnivåerna, vilket har stor betydelse för möjligheterna att kunna använda fler biomarkörer för att upptäcka sjukdomar.

Ny metod kan förbättra framtidens cancerdiagnostik

Forskare vid IGP har tagit fram en ny metod för att visualisera genskador som orsakar cancer. Metoden kan hjälpa oss att förstå utvecklingen av cancer och förbättra framtidens cancerdiagnostik. Resultaten har nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Pathology.

Nyheter

IGP-doktoranden Carl-Magnus Clausson tilldelas Hwasser-priset

Hwasserpriset för bästa prekliniska doktorsavhandling för verksamhetsåret 2013-2014 har tilldelats Carl-Magnus Clausson, Molekylära verktyg, för avhandlingen ”Making Visible the Proximity Between Proteins”.

Olof Rudbeckpriset till Lena Claesson-Welsh

Lena Claesson-Welsh har utsetts till 2014 års Olof Rudbeckpristagare. Olof Rudbeckpriset har instiftats av Upsala Läkareförening och delas ut för framstående insatser inom grundforskning som fått stor klinisk betydelse.

Miljonbidrag för rekrytering av världsledande forskare till IGP

Vetenskapsrådet har beslutat att tilldela Uppsala universitetet 145 miljoner kronor för att rekrytera den internationellt framstående forskaren Elisabetta Dejana. Hon kommer att vara verksam vid IGP där hon kommer att förstärka och komplettera den befintliga forskningen om blodkärl och blodkärlssjukdomar.