Gunilla Enblad – Tumörbiologi och kliniska studier av lymfom, prostatacancer och äggstockscancer

I vår forskning studerar vi olika former av lymfom, det vill säga diffust storcelligt B-cellslymfom, Hodgkins lymfom och mantelcellslymfom, samt prostata- och äggstockscancer. Vårt mål är att öka kunskapen om biologin bakom sjukdomarna och hur drabbade patienter kan behandlas på bästa sätt. Vi vill också bidra till att utveckla nya förbättrade behandlingsstrategier.

Hand med provrörLymfom är en grupp av tumörer som utgår från lymfsystemet och där vita blodkroppar växer till på ett okontrollerat sätt. Det finns flera olika typer av lymfom som kan vara mer eller mindre aggressiva.

Diffust storcelligt B-cellslymfom är en av de vanligaste lymfomformerna. Det är en aggressiv tumör och patienter som inte behandlas har kort överlevnad. I vår forskning studerar vi den biologiska bakgrunden till tumörens uppkomst och tillväxt. Vi har tidigare sett att patienter med en autoimmun sjukdom som ledgångsreumatism har högre risk att drabbas av diffust storcelligt B-cellslymfom. Det finns också köns- och åldersskillnader med avseende på sjukdomsprognos.

Nya behandlingar mot Hodgkins lymfom och mantelcellslymfom

Hodgkins lymfom är mindre vanligt, drabbar oftast yngre personer och har god prognos. Men tyvärr får många patienter biverkningar av behandlingen som på sikt hotar deras hälsa. Våra studier syftar till att öka kunskapen om hur tumörcellerna samverkar med kringliggande vävnader och att använda denna kunskap till att ta fram nya behandlingar. Vi studerar också hur de långsiktiga biverkningarna kan undvikas.

Mantelcellslymfom är en aggressiv tumör med dålig prognos. Vårt mål är att introducera och analysera nya behandlingsstrategier för den här tumörformen.

Prostata- och äggstockscancer

Våra studier av prostatacancer rör främst olika aspekter av strålbehandling, till exempel effekten av protonstrålning eller inre strålbehandling, brakyterapi. I projektet om äggstockscancer undersöker vi risken att drabbas av äggstockscancer i relation till graviditetsparametrar.

Läs mer om våra forskningsprojekt (på engelska)

Senast uppdaterad: 2022-09-01