Magnus Essand – Cancerimmunterapi

Forskargruppen utvecklar nya immunceller, så kallade CAR T-celler, och modifierade virus som kan förändra tumörers mikromiljö och förbättra utfallet för cancerimmunterapi.

Mikroskopibild på cellerImmunterapi har under det senaste decenniet visat sig vara ytterst effektiva och åtnjuter idag en stark position inom cancerbehandling. Immunkontrollhämmare (immune checkpoint inhibitors) och T celler med chimära antigenreceptorer (CAR-T cells) är godkända immunterapier som i vissa fall kan bota patienter med spridd cancersjukdom. Trots dessa stora framsteg har vi dock bara börjat arbetet med att förstå hur immunreglerande mekanismer i cancer kan utnyttjas för behandling.

Våra forskningsprojekt syftar till att förstå de mekanismer som gör att cancerceller undviker igenkänning av immunsystemet och använda denna kunskap för att utveckla nya och bättre immunterapier. Vi utvecklar nya CAR-T celler och onkolytiska virus och modifierar dem att föra med sig faktorer som kan motverka immunhämmande mekanismer i tumörmikromiljön och inducera ett bredd immunsvar mot tumörcellerna. Solida tumörer är heterogena och vi utvecklar därför CAR-T celler och onkolytiska virus med faktorer som kan inducera immunaktivering av endogena cytolytiska T-celler genom så kallad epitope spreading.

Vår forskning är till största delen preklinisk, men onkolytiska virus och CAR-T celler som utvecklats i forskningsgruppen är för närvarande i kliniska prövningar vid Akademiska sjukhuset. Fler utvecklade produkter förväntas kunna nå kliniska försök inom de närmaste åren.

Läs mer om vår forskning (endast på engelska)

foto på forskargruppen
Magnus Essands forskargrupp

Senast uppdaterad: 2022-09-01