Vaskulärbiologi

Nybildning av blodkärl är en viktig och starkt reglerad process som under normala förhållanden sker under fosterutvecklingen, vid sårläkning och i den kvinnliga menstruationscykeln. Men i flera sjukdomstillstånd, till exempel cancer, sker en överdriven blodkärlsnybildning vilket leder till oorganiserade blodkärl med försämrad funktion, vilket kan förvärra sjukdomen.

I forskningsprogrammet Vaskulärbiologi studerar vi hur blodkärlsnybildningen kontrolleras, både under embryoutveckling, hos vuxna och vid sjukdomar, framför allt cancer. Vi är särskilt intresserade av hur tillväxtfaktorer och andra proteiner stimulerar eller hämmar blodkärslnybildningen samt hur kärlens genomsläpplighet för molekyler och celler regleras i centrala nervsystemet och andra organ. Vi studerar också mekanismerna för hur fungerande lymfkärl bildas samt utvecklingen av ärrvävnad.
 

Forskargrupper

Rho GTPasers roll för cancercellers rörelseförmåga – Pontus Aspenström

Utvecklingsgenetik – Christer Betsholtz

Vaskulärbiologi – Lena Claesson-Welsh

Nya strategier att minska blodkärlsnybildning i tumörer – Elisabetta Dejana

Hur kan blodkärlen påverka tumörens tillväxt? – Anna Dimberg

Angiopoietiners roll vid ärrbildning – Marie Jeansson

Cellulär och molekylär kontroll av lymfkärlsuppbyggnad – Kaska Koltowska

Reglering av lymfkärlssystemet – Taija Mäkinen